Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

  24 listopada 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych.

Na wstępie posiedzenia Zarządu uczczono minutą ciszy śp. Przewodniczącego FZZ Tadeusza Chwałkę, który zginął śmiercią tragiczną 11 listopada br.

Prezydium FZZ zostało zobowiązanie przez Zarząd Główny do podjęcia inicjatywy w sprawie nadania jednej z sal CPS Dialog imienia Tadeusza Chwałki.

Członkom Zarządu Głównego przedłożona została informacja na temat realizacji uchwał z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego z 20 października 2015 r.

Zarząd Główny został poinformowany, iż Prezydium FZZ powierzyło pełnienie obowiązków Przewodniczącego FZZ - Wiceprzewodniczącemu Forum, Przewodniczącemu FZZP PKP Panu Stanisławowi Stolorzowi.

Ustalono, że Nadzwyczajny Kongres Wyboczy FZZ odbędzie 21 grudnia br.

Czytaj wiecej ...

20 listopada br. Prezydent RP Pan Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany, które umożliwią m.in. stworzenie Ministerstwa Energii. Nowela ustawy o działach administracji rządowej wprowadza ona trzy nowe działy: energia, gospodarka złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa.

Infromacja nt. zmiany ustawy - pobierz TUTAJ

źródło: prezydent.pl; pap

Czytaj wiecej ...

5 listopada 2015r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy. Uzgodniono kwestie związane z organizacją nowej Rady, jej Biura, a także tematy, które powinny być podjęte na Posiedzeniu Plenarnym Rady.

Na Prezydium z udziałem siedmiu organizacji partnerów społecznych oraz strony rządowej przyjęto projekty uchwały w sprawach: wyboru kolejności przewodniczenia RDS, Regulaminu Rady Dialogu Społecznego i jej Biura, powołania stałych zespołów problemowych Rady, powołania zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych. Jego pracami kierować będzie przedstawiciel Konfederacji Lewiatan. Natomiast przewodniczącymi zespołów problemowych będą:

- Henryk Nakonieczny (NSZZ „Solidarność”) – zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych,

- Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan) – zespół ds. prawa pracy,

- Andrzej Malinowski (Pracodawcy RP) – zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy,

- Jak Klimek (Związek Rzemiosła Polskiego) – zespół ds. ubezpieczeń społecznych,

- Zbigniew Żurek (Business Centre Club) – zespół ds. rozwoju dialogu społecznego,

- Zygmunt Mierzejewski (Forum Związków Zawodowych) – zespół ds. funduszy europejskich,

- Bogdan Kubiak (NSZZ „Solidarność”) – zespół ds. międzynarodowych.

Zespołem ds. usług publicznych kierować będzie przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, ale na razie konkretna osoba nie została wskazana.

 

Czytaj wiecej ...

Prezydent RP Pan Andrzej Duda - 26.10.br. zawetował ustawę o ratyfikacji tzw. poprawki dauhańskiej, przedłużającej obowiązywanie w Polsce Protokołu z Kioto do 2020 - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Protokół dotyczy redukcji emisji CO2.

Jak wyjaśniła Kancelaria, Sejm ustawą z 11 września br. wyraził zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto, nakładającej na Polskę "prawnie wiążące zobowiązania w zakresie emisji gazów cieplarnianych".

"Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową, która poprzez nakładane zobowiązania wpływa na funkcjonowanie gospodarki i wiąże się z kosztami społecznymi powinno być poprzedzone szczegółową analizą skutków prawnych i ekonomicznych, w tym w ramach postępowania ustawodawczego poprzedzającego podjęcie decyzji przez Sejm w sprawie ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej. W opinii Prezydenta RP w trakcie prac ustawodawczych skutki te nie zostały dostatecznie wyjaśnione" - głosi komunikat Kancelarii Prezydenta.

Komunikat Kancelarii Prezydenta RP

 

Czytaj wiecej ...

   

22 października 2015r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste powołanie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 59 członków Rady Dialogu Społecznego. W skład Rady z ramienia Forum Związków Zawodowych powołani zostali: Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka oraz Wiceprzewodniczący FZZ: Waldemar Lutkowski (pełniący funkcję Przewodniczącego ZZPRC KWB Bełchatów), Lucyna Dargiewicz, Marek Mnich, Stanisław Stolorz, Dariusz Trzcionka, Mariusz Tyl oraz członek Prezydium FZZ Zygmunt Mierzejewski.

Osoby powołane do Rady Dialogu Społecznego

Prezydent pogratulował twórcom ustawy o Radzie Dialogu Społecznego dopuszczenia do udział w swoich pracach Prezydenta z głosem doradczym, wyraził radość z możliwości uczestniczenia w Radzie poprzez swojego doradcę społecznego, którą została Agnieszka Lenartowicz-Łysik. Jednak Prezydent podkreślił, że chciałby uczestniczyć w konsultacjach RDS również osobiście. Zaznaczył, że formuła Komisji Trójstronnej wyczerpała się, dlatego też ogromnie wierzy w nowo powołaną Radę Dialogu Społecznego, liczy „na jej rolę dla budowy lepszej Polski, dla jej rozwijania, dla dążenia do tego, żeby państwo nasze było nadal budowane, ale w sposób spójny, aby był rzeczywiście zapewniony zrównoważony rozwój i żeby było poczucie solidaryzmu społecznego”.

Prezydent zaznaczył, że fundamentalne znaczenie w tym zakresie dla wszystkich tych zadań ma dialog rozumiany jako dążenie do porozumienia w kwestiach ważnych, które mają dla obywateli, dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Zaznaczył, że ustawa o Radzie Dialogu Społecznego dopuszcza możliwość zapraszania do udziału w pracach Rady z głosem doradczym przedstawicieli innych organizacji spoza środowisk członków RDS. Prezydent dodał, że chciałby by kolejni przewodniczący Rady o tej możliwości pamiętali. Wierzy, że poprzez proces konsultacyjny można będzie odbudować poczucie wspólnoty, które jest potrzebą społeczną.

Kończąc swoje wystąpienie powiedział: „jesteście Państwo grupą niezwykle reprezentatywną, mógłbym powiedzieć, że dzisiaj stoi przede mną gremium, które rzeczywiście może decydować o przyszłych losach Rzeczypospolitej, przyszłych losach polskiego społeczeństwa jako całości”.

Po zakończeniu uroczystości odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Wybrano na nim Przewodniczącego Rady, którym został Piotr Duda - Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Czytaj wiecej ...

KOMUNITATY

Pismo ws premii w RAMB

Związki zawodowe działające w Spółce Ramb zawnioskowały do Zarządu o wypłacenie specjalnej premii pieniężnej z okazji 15-lecia firmy.

Treść pisma znajduje się TUTAJ

Spór zbiorowy zawieszony

W toku postępowania mediacyjnego w ramach trwających od stycznia br. sporów zbiorowych u  Pracodawców PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (w tym Spółek zależnych i nadzorowanych przez PGE GiEK S.A.) przy udziale PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - w dniu 21.10.2015r. strony tego postępowania podpisały treść Porozumień zawieszających spory zbiorowe. W podpisaniu porozumień uczestniczyli: Prezes PGE GiEK S.A. Jacek Kaczorowski, wiceprezes Robert Imbor, przedstawiciele strony społecznej Kopalni Turów, Kopalni Bełchatów, Elektrowni Turów oraz Dyrektorzy Oddziałów Cezary Bujak, Kazimierz Kozioł i Artur Kin.

 

OGŁOSZENIA

Elbest: - Katalog Ofert 2015 dla Pracowników GK PGE

W załączeniu przedstawiamy KATALOG OFERT SPECJALNYCH (propozycji wypoczynkowych) przygotowany przez ELBEST HOTELS na 2015r. - skierowany specjalnie dla Pracowników Grupy Kapitałowej PGE.

Pobierz KATALOG


Kolonie - Obozy 2015

W załączeniu oferta wypoczynku: KOLONIE i OBOZY 2015 - organizowane przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Oferta KOLONIE - pobierz  T U T A J

Oferta OBOZY - pobierz  T U T A J