Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam 

Komunikaty

Podpisano porozumienie płacowe

Dyrekcja Oddziału KWB Bełchatów oraz organizacje związkowe działające w Kopalni, podpisały w dniu 28 lipca br. porozumienie płacowe. Szczegółowe informacje nt. porozumienia udzielamy w biurze Związku.

Dywidenda PGE za 2013r.

Warszawa, 06.06.2014r.   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 6 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.337.559.286,34 zł w następujący sposób: - na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł na jedną akcję tj. kwotę 2.056.736.911,90 zł; - 237.631.186,48 zł na kapitał zapasowy; - 43.191.187,96 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku połączenia Spółki z PGE Energia Jądrowa S.A.  ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 września 2014r., a termin wypłaty dywidendy na 26 września 2014r.

zobacz więcej komunikatów
Ogłoszenia

Elbest: - Katalog Ofert 2014 dla Pracowników GK PGE

W załączeniu przedstawiamy KATALOG OFERT SPECJALNYCH (propozycji wypoczynkowych) przygotowany przez ELBEST HOTELS na 2014r. - skierowany specjalnie dla Pracowników Grupy Kapitałowej PGE.

Pobierz KATALOG

Kolonie - Obozy 2014

W załączeniu oferta wypoczynku: KOLONIE i OBOZY 2014 - organizowane przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Oferta KOLONIE - pobierz ► TUTAJ

Oferta OBOZY - pobierz ► TUTAJ

zobacz więcej ogłoszeń

     PILNE: Stanowisko FZZ ws pakietu energetyczno-klimatycznego

 

28 sierpnia 2014r. Forum Związków Zawodowych wystosowało stanowisko w sprawie propozycji: Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów w sprawie Ram politycznych na okres 2020-2030 dotyczących klimatu i energii.

Propozycje Unii Europejskiej spowodują totalną likwidację górnictwa węglowego w Polsce. 

ZOBACZ TREŚĆ  STANOWISKA

 


     OFE do Trybunału - skarga RPO

  Reformą OFE zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Po wniosku Prezydenta RP, swoje zastrzeżenie zgłosiła także Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. Jej zdaniem, naruszono zasady: zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz. Wniosek RPO o uznanie niekonstytucyjności tych zapisów trafił w piątek do Trybunału Konstytucyjnego. Prof. Lipowicz poinformowała, że prace w biurze RPO nad tym wnioskiem były długotrwałe i wymagały rozważenia wielu problemów prawnych. Przede wszystkim rozstrzygnięcia wymagał dylemat, czy środki z OFE mają charakter publiczny, czy też prywatny. Analizy specjalistów z biura Rzecznika wskazały na publiczny charakter tych środków.

"RPO, podzielając stanowisko o publicznoprawnym charakterze środków zgromadzonych w OFE, nie stwierdza podstaw do podważenia operacji przymusowego umorzenia (przekazania) 51,5 proc. aktywów z OFE z punktu widzenia niezgodności z konstytucyjną zasadą ochrony własności" - zaznaczono we wniosku.


     WAŻNE: Piesi obowiązkowo z elementami odblaskowymi

  W Polsce piesi będą musieli obowiązkowo nosić elementy odblaskowe. Już od 31 sierpnia - każdy pieszy, poruszający się po zmroku po drodze poza obszarem zabudowanym, będzie miał obowiązek używania elementów odblaskowych.

Zgodnie z nowelizacją prawa o ruchu drogowym - za brak odblasków będzie groził mandat od 20 do 500 zł. Nie będziemy jednak musieli nosić odblaskowych kamizelek - wystarczy wyposażyć się w elementy odblaskowe. To mogą być np. odblaskowe opaski, które za 2-3 zł można kupić w supermarketach. Nosząc je w trakcie marszu poboczem, należy pamiętać, że powinny być założone na prawą kostkę.

Istotna zmiana dotyczy także dzieci. Choć osoby poniżej 15. roku życia już mają obowiązek noszenia odblasków, to od niedzieli policjant będzie mógł nałożyć na rodzica mandat – do 500 złotych – gdy dziecko odblasku nie ma.

źródło: pap


     MSP - lista podmiotów o strategicznym znaczeniu

Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem "Priorytety zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015". "Priorytetem Ministerstwa Skarbu Państwa z jednej strony będzie profesjonalizacja nadzoru i budowa wartości podmiotów ważnych dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa, z drugiej - zmniejszanie zaangażowania państwa w obszarach, w których jego udział nie jest niezbędny" - napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Dokument zawiera także listę spółek o strategicznym znaczeniu dla gospodarki oraz wykaz tych, które mogą zostać poddane przekształceniom własnościowym (m.in. prywatyzacji). Na „Liście podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa” znalazły się 22 spółki. Nie ma wśród nich żadnej spółki węglowej.


     Plany powołania PGK

Słok k/ Bełchatowa - 17.07.2014r. - Odbyło się połączone spotkanie Zarządu PGE S.A., Zarządu PGE GiEK S.A., Prezesów Zarządów Spółek Zależnych PGE GiEK S.A. oraz przedstawicieli Związków Zawodowych funkcjonujących w Oddziałałch i Spółkach Zależnych PGE GiEK S.A., którego przedmiotem był projekt utworzenia nowej Podatkowej Grupy Kapitałowej z udziałem PGE S.A. i PGE GiEK S.A.

Zdaniem Zarządu PGE S.A. utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej (na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - art.1a ) ma na celu obniżenie zobowiązań związanych z finansowaniem inwestycji.

Wg projektu - PGK tworzyć mają m.in.: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A., PGE Energetyka Odnawialna S.A. a także obecne Spółki zależne PGE GiEK S.A. - Ramb, Bestgum Polska, Betrans, MegaSerwis, Eltur-Serwis, Elbis, PGE Gubin, Megazec.

W przypadku Spółek zależnych PGE GiEK S.A. w sytuacji utowrzenia PGK - musi dojść do ich zmiany właścicielskiej z PGE GiEK S.A. na rzecz PGE S.A.

Powyższe związane jest z jednym kryterium powstania PGK tj. jedna ze spółek, zwana spółką dominującą (będzie nią PGE S.A.), posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym. Obecnie większościowy udział w Spółkach zależnych posiada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Według założeń projektu powstania PGK - kontrola operacyjna będzie nadal sprawowana przez PGE GiEK S.A., siedziby Spółek i Oddziałów PGE GiEK S.A. pozostaną bez zmian, zostanie utrzymane dotychczasowy schemat rozliczeń pomiędzy Spółkami zależnymi a PGE GiEK S.A., utrzymany zostanie poziom rentowności na dotychczasowym poziomie.

Projektodawcy zakładają zawarcie bezterminowej umowy o utworzeniu PGK co oznacza, że w trakcie jej trwania nie może dojść do sprzedaży podmiotów tworzących Grupę.

Strona związkowa zgłosiła szereg merytorycznych uwag do planowanego finansowego przedsięwzięcia, m.in. w zakresie spraw pracowniczych w części układów zbiorowych, planowanych lub pontencjalnych korzyści utworzenia PGK, prawa do akcji pracowniczych - w sytuacji zmiany właścicielskiej Spółek zależnych, gwarancji zachowania dotychczasowych regulacji wynikłych z regulminów wynagradzania oraz innych aktów prawnych regulujących zobowiązania pracodawców wobec pracowników.

Ustalono, iż Zarząd PGE S.A. przedstawi do końca lipca br. projekt dokumentu, który ma zawierać zobowiązania strony właścicielskiej wobec pracowników w związku z planowanym utworzeniem PGK. Dokument stanie się przedmiotem oceny związków zawodowych, jak również będzie przesłanką do podjęcia stanowiska strony społecznej do planowanego przedsięwzięcia.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Jesteśmy zrzeszeni
newsletter

Chcesz być informowany o nowościach
na naszej stronie? podaj adres e-mail: