Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam 

Komunikaty

Trybunał umorzył postępowanie

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiło się orzeczenie o umorzeniu postępowania w naszej sprawie - tj. nieprawidłowości w procesie zamiany akcji. Wniosek nasuwa się tylko jeden: Sędziowie TK nie chcieli w tej sprawie zająć stanowiska - żadnego stanowiska.

Materiał TK dostępny - T U T A J

Dni wolne w 2015

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pracodawcy muszą wyznaczać dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. ZZ PRC, ZZ GWB, ZZ "Kadra", ZZ "Konto" oraz MK NSZZ "Solidarność" PGE GiEK SA Oddział KWB Bełchatów wystąpiły z wioskiem do Dyrektora Oddziału KWB Belchatów i Prezesów Spółek o wyznaczenie dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2015 r. tj

za 15 sierpnia - 14 sierpnia

za 26 grudnia - 24 grudnia

Dyrektor Oddziału KWB Bełchatów w dniu 18.12.2014r. zaakceptował powyższe terminy.

zobacz więcej komunikatów
Ogłoszenia

Elbest: - Katalog Ofert 2015 dla Pracowników GK PGE

W załączeniu przedstawiamy KATALOG OFERT SPECJALNYCH (propozycji wypoczynkowych) przygotowany przez ELBEST HOTELS na 2015r. - skierowany specjalnie dla Pracowników Grupy Kapitałowej PGE.

Pobierz KATALOG


Kolonie - Obozy 2015

W załączeniu oferta wypoczynku: KOLONIE i OBOZY 2015 - organizowane przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Oferta KOLONIE - pobierz  T U T A J

Oferta OBOZY - pobierz  T U T A J

zobacz więcej ogłoszeń

     Informacja KK-P GK PGE

Informujemy, iż 25.03.2015r. w siedzibie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie Zespółu Negocjacyjnego Komitetu Koordynacyjno - Protestacyjny w GK PGE z Stroną Pracodawców reprezentowaną przez upoważnione osoby: Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Zarządu PGE Dystrybucja S.A., Zarządu PGE Obrót S.A., Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.

Strony dokonały oceny Porozumienia z dnia 25.02.2015r. w zakresie zobowiązania zawarcia określonych porozumienień w liniach biznesowych oraz u poszczególnych Pracodawców w zakresie zaprzestania wdrażania Projektu CUW FK/ZZL w GK PGE.

Na dzień 25.03.2015 roku parafowano Porozumienie w Spółce GiEK SA - jej Oddziałach i Spółkach zależnych. W pozostałych liniach biznesowych rozmowy nt. zakończenia sporu w sprawie CUW HR / FK nadal trwają. Zespół Negocjacyjny KK-P przedstawił własną informację i ocenę realizacji Porozumienia w Liniach Biznesowych GK PGE. Ustalono termin kolejnego wspólnego posiedzenia, które winno się odbyć po przeprowadzonych rokowaniach w ramach pozostałych zgłoszonych żądań strony społecznej.

 


     ZG FZZ

23 marca 2015 r. Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych przyjął uchwałę, mocą której pozytywnie zaopiniował projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Projekt ustawy został został uzgodniony przez reprezentatywne organizacje związkowe (Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i OPZZ), pracodawców (BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, ZRP) oraz stronę rządową reprezentowaną przez ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz wiceministra Jacka Męcinę w dniach 20/21 marca 2015 r., podczas spotkania w Dobieszkowie k/Łodzi.

 


     XXVI Walne Zebranie Delegatów ZZPRC KWB Bełchatów

  

  W dniu 20.03.2015r. na terenie OSiR Wawrzkowizna odbyło się

   XXVI-te Walne Zebranie Delegatów ZZPRC KWB Bełchatów

  


     Zespół ekspertów zakończył prace nad projektem zmian ustwy o dialogu

12 marca br. eksperci związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz strony rządowej zakończyli prace nad projektem ustawy o zmianach w dialogu społecznym i jego instytucjach. Spotkanie odbyło się w centrum Partnerstwa Społecznego Dialog i wzięli w nim udział również przedstawiciele resortu pracy odpowiedzialni za kwestie ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych oraz wynagrodzeń.

Forum Związków Zawodowych reprezentowała Anna Grabowska.


     Konsekwencje zasad zamiany akcji

Konsekwencje zasad zamiany akcji w procesie konsolidacji sektora elektroenergetycznego w Polsce

2 lutego 2009 r. dokonano nowelizacji Ustawy z 7 września 2007 r., a 2 marca 2009 roku nowelizacji Rozporządzenia z 19 lutego 2008 r., zmieniając zapisy dotyczące mechanizmu zamiany akcji. Zmiany stały się możliwe m.in. na skutek niepodania przez MSP pełnej i rzetelnej informacji o ich konsekwencjach, zarówno uprawnionym akcjonariuszom, jak też parlamentarzystom zasiadającym w Komisji Skarbu Państwa, czego dowodem jest dyskusja na Komisji Skarbu Państwa 5 listopada 2008 r.

W wyniku powyższych zmian MSP dokonało nowej interpretacji przepisów, stosując niekorzystny dla uprawnionych akcjonariuszy mechanizm jednostronnej redukcji powodujący przekazanie przez uprawnionych akcjonariuszy wszystkich akcji spółki konsolidowanej w zamian za akcje spółki konsolidującej. Proces ten zastosowano również względem akcjonariuszy, którzy już złożyli oświadczenia o zamianie, naruszając tym samym zasadę ochrony praw nabytych. Zamiana miała charakter nieekwiwalentny i Skarb Państwa, dzięki zastosowaniu takiego mechanizmu, bez jakiejkolwiek rekompensaty wszedł w posiadanie akcji, które przy zastosowaniu mechanizmu dwustronnej redukcji, musiałby od akcjonariuszy wykupić. Akcje te zostały następnie sprzedane przez Skarb Państwa.

Pełna wersja analizy przygotowana przez INSTYTUT  SOBIESKIEGO dostępna jest w pliku PDF poniżej.
Konsekwencje zasad zamiany akcji w procesie konsolidacji sektora elektroenergetycznego w Polsce


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Jesteśmy zrzeszeni
newsletter

Chcesz być informowany o nowościach
na naszej stronie? podaj adres e-mail: